شناور پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی

شناور: پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی شاهنامه حافظ ناظری شهرام ناظری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی و نه مشورت جهت وزارت علوم گزینش شود / عارف

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که فردی شایسته و بر مبنای تجارب و توانایی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزینش شود. 

امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی و نه مشورت جهت وزارت علوم گزینش شود / عارف

عارف: امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی و نه مشورت جهت وزارت علوم گزینش شود

عبارات مهم : فناوری

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که فردی شایسته و بر مبنای تجارب و توانایی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزینش شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در توئیت خود در خصوص وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و شاخص هایی که وزیر علوم باید داشته باشد، نوشت:

امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی و نه مشورت جهت وزارت علوم گزینش شود / عارف

«امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی، تجارب و خصلت های برجسته اخلاقی و نه تبلیغات و مشورت های متاسفانه معمول جهت تصدی وزارت علوم گزینش شود.

از گفتمان انتقادی در دانشگاه نباید ترسید. هراس آنجا است که خواسته و ناخواسته فضای رسمی انتقادات به فضای امنیتی و محیط های پنهان سوق داده شود.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که فردی شایسته و بر مبنای تجارب و توانایی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزینش شود. 

محروم کردن دانشگاه از گفتمان انتقادی محروم ساختن کشور از گفتمان زلال و خیراندیشانه فرهیخته ترین و پرتوان ترین قشر اجتماعی کشور است.»

واژه های کلیدی: فناوری | وزارت علوم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs