شناور پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی

شناور: پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی شاهنامه حافظ ناظری شهرام ناظری

گت بلاگز عکس خبری حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

جلسه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو با حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس صبحگاه امروز شروع شد و مدیر جمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی خود پرداخت.

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

عبارات مهم : اعتماد

جلسه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو با حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس صبحگاه امروز شروع شد و مدیر جمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی خود پرداخت.

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

جلسه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو با حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس صبحگاه امروز شروع شد و مدیر جمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی خود پرداخت.

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

جلسه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو با حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس صبحگاه امروز شروع شد و مدیر جمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی خود پرداخت.

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

مهر / میزان

واژه های کلیدی: اعتماد | حسن روحانی | عکس خبری

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

حضور روحانی در مجلس جهت دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs