شناور پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی

شناور: پروژه ایرانی فردوسی ایرانی موسیقی شاهنامه حافظ ناظری شهرام ناظری

شورای شهر تهران، شهرداری را گزینش کند که خط قرمز نهادهای امنیتی نباشد / حضرتی

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت گزینش شهردار اصلاح‌طلب جهت پایتخت، در عین حال گفت که گزینه شهرداری پایتخت ..

ادامه مطلب